We gaan voor mildheid voor kinderen. Hen begeleiden in zijn wie ze zijn, zonder straffen, met grenzen die passen binnen jullie gezin. Hun gevoel erkennen als echt en meegaan in hun verhaal. Grootbrengen vanuit wederzijds vertrouwen. Samen groot worden en groeien.
We gaan voor je gevoel volgen als ouder, ik gids je door wetenschappelijke info en gefundeerde argumenten. Jij kent je gezin als geen ander. Samen zien we door het bos de bomen.
We gaan voor zuurstof voor gezinnen. Want er moet zoveel, er zijn zoveel verwachtingen. En wat met elkaar? Verliezen jullie elkaar uit het oog? En wat met jezelf? Hou je nog rekening met jezelf? We gaan samen op zoek naar nieuwe evenwichten.
Ik ben er ook voor mama’s in het bijzonder. Omdat mama worden een gebeurtenis is die je leven verandert. Het brengt zoveel verschillende gevoelens met zich mee. Het kan oude wonden opnieuw bloot leggen. Het kan dat je andere verwachtingen had, of dat er geen sprake is van een wolk van gelijk welke kleur, laat staan een roze. Dat mag allemaal, maar als je er last van hebt, duw je best even die pauzeknop in en is zelfzorg heel belangrijk. Ik ben er voor je.

Je kan in de praktijk terecht als individu, gezin of koppel. Enkele voorbeelden:

Gezin: je loopt jezelf, je kinderen of je partner voorbij. Je vindt moeilijk een evenwicht tussen gezin/werk/vrije tijd. Het loopt stroef in je gezin van herkomst. Je neemt patronen over van je gezin van herkomst die je eigenlijk wil doorbreken. Je hebt het gevoel dat je gezin niet vlot draait. Je botst op onbegrip bij de leden van je gezin. Je plooit steeds naar de wensen van je gezin, maar bent jezelf hierin kwijt geraakt. Je hebt het gevoel alleen te staan in je gezin. Je hebt het gevoel alle verantwoordelijkheid te dragen…

Relaties: je bent elkaar kwijt als koppel, de communicatie loopt niet goed, je praat naast elkaar. Je hebt een moeilijke relatie met je baas of collega’s, (schoon)ouders. Je botst in relaties steeds op dezelfde issues. Je vindt het moeilijk om je te (ver)binden. Je hebt het moeilijk als mensen te dicht komen. Je gaat confrontatie uit de weg, je bent conflictvermijdend. Je bent agressief in conflicten. Je kan moeilijk aangeven aan anderen wat je voelt…

Ouderschap: je huidige opvoedingsstijl wringt en je weet niet hoe het anders kan. Je weet niet hoe je om kan gaan met het gedrag van je kind, je hebt het gevoel dat je alles al hebt geprobeerd. Je rol als ouder valt zwaarder dan je had verwacht. Je voelt je ongelukkig in je gezin. Je kampt met postpartumproblemen: neerslachtigheid, depressie, rouwgevoelens. Je hebt een onvervulde kinderwens. Je maakte een miskraam mee of hebt een kindje verloren…

Vaak zijn individuele problemen de reden om contact op te nemen: depressieve klachten, neerslachtigheid, burn-out of bore-out, angsten, postpartumproblemen, rouw, weinig zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, trauma…

Ik ga te werk via de inzichten van de contextuele en systeemtherapie. Ik hanteer vooral gesprekstherapie, maar ook technieken om het onzegbare zichtbaar te maken. We bekijken patronen, gevoelens, gedachten vanuit jouw geschiedenis en pakken ze aan in het hier en nu. Dit soort therapie kan diep gaan: diep in de geschiedenis, maar ook diep in je gevoelens. Het is doorleven en verwerken, steeds met respect voor jouw tempo.